Canlyniadau etholiadau fesul Wardiau

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Wardiau
Wardiau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
Bodelwyddan Councillor Raj Metri Llafur
De'r Rhyl Jeanette Chamberlain-Jones Llafur
De'r Rhyl Ellie Chard Llafur
De-orllewin Prestatyn Carol Holliday Llafur
De-orllewin Prestatyn Gareth Sandilands Llafur
De-orllewin Y Rhyl Diane King Llafur
De-orllewin Y Rhyl Peter Prendergast Llafur
Dinbych (Isaf) Rhys Thomas Plaid Cymru - The Party of Wales
Dinbych (Isaf) Mark Young Annibynnol
Dinbych Caledfryn Henllan Pauline Edwards Annibynnol
Dinbych Caledfryn Henllan Delyth Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Dinbych Caledfryn Henllan Geraint Lloyd-Williams Annibynnol
Dwyrain y Rhyl Justine Evans Ceidwadwyr Cymreig
Dwyrain y Rhyl Barry Mellor Llafur
Dyffryn Alun Terry Mendies Ceidwadwyr Cymreig
Dyserth David Williams Annibynnol
Edeirnion Gwyneth Ellis Plaid Cymru - The Party of Wales
Edeirnion Alan Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales
Efenechdyd Eryl Williams Plaid Cymru - The Party of Wales
Gorllewin y Rhyl Joan Butterfield Llafur
Gorllewin y Rhyl Alan James Llafur
Llandyrnog Merfyn Parry Annibynnol
Llanelwy (Dwyrain) Martyn James Hogg Wales Green Party - Plaid Werdd Cymru
Llanelwy (Gorllewin) Peter Scott Ceidwadwyr Cymreig
Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern Hugh H Evans Annibynnol
Llangollen Karen Anne Edwards Annibynnol
Llangollen Paul Keddie Annibynnol
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Huw Elfed Williams Plaid Cymru - The Party of Wales
Moel Famau Huw Williams Annibynnol
Prestatyn (Canol) Jon Harland Wales Green Party - Plaid Werdd Cymru
Prestatyn (Canol) Hugh Irving Ceidwadwyr Cymreig
Prestatyn (Dwyrain) Elen Heaton Llafur
Prestatyn (Dwyrain) Andrea Myatt Tomlin Annibynnol
Prestatyn (Gogledd) Kelly Clewett Llafur
Prestatyn (Gogledd) Gill German Llafur
Prestatyn (Gogledd) Jason Mathew McLellan Llafur
Prestatyn Alltmelyd Julie Matthews Llafur
Rhuddlan Ann Davies Ceidwadwyr Cymreig
Rhuddlan Arwel Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales
Rhuthun Bobby Feeley Democratiaid Rhyddfrydol
Rhuthun Huw Hilditch-Roberts Annibynnol
Rhuthun Emrys Wynne Plaid Cymru - The Party of Wales
Trefnant James Elson Ceidwadwyr Cymreig
Tremeirchion Chris Evans Annibynnol
Y Rhyl Trellewelyn Michelle Walker Llafur
Y Rhyl Trellewelyn Win Mullen-James Llafur
Y Rhyl Ty Newydd Brian Blakeley Llafur
Y Rhyl Ty Newydd Cheryl Lynne Williams Llafur