Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur 19 25%
Annibynnol 12 23%
Plaid Cymru - The Party of Wales 8 16%
Ceidwadwyr Cymreig 6 27%
Wales Green Party - Plaid Werdd Cymru 2 5%
Democratiaid Rhyddfrydol 1 2%
0 2%
Y nifer a bleidleisiodd: 35%