Canlyniadau etholiadau fesul Wardiau

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Wardiau
Wardiau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
Bodelwyddan Edwin Richard Jones Annibynnol 02/05/2008, 12:00
Canol Dinbych Gwyneth Mai Kensler Plaid Cymru - The Party of Wales 02/05/2008, 12:00
Corwen Huw Llewelyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 02/05/2008, 12:00
De Ddwyrain Y Rhyl Brian Blakeley Llafur 02/05/2008, 12:00
De Ddwyrain Y Rhyl Carl Davies Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
De Ddwyrain Y Rhyl Ian Arthur Gunning Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
De'r Rhyl Jeanette Chamberlain-Jones Llafur 02/05/2008, 12:00
De'r Rhyl David William Lee Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
De-orllewin Prestatyn Sharon Frobisher Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
De-orllewin Prestatyn Glyn Alwyn Jones Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
De-orllewin Y Rhyl David Anthony James Thomas Llafur 02/05/2008, 12:00
De-orllewin Y Rhyl Glyn Williams Llafur 02/05/2008, 12:00
Dinbych (Isaf) John Raymond Bartley Annibynnol 02/05/2008, 12:00
Dinbych (Isaf) Neville Jones Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales 02/05/2008, 12:00
Dinbych Uchaf / Henllan Colin Hughes Llafur 02/05/2008, 12:00
Dinbych Uchaf / Henllan Jane Gail Yorke Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
Dwyrain y Rhyl John Benjamin Bellis Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
Dwyrain y Rhyl Diana Hannam Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
Dyserth Peter Whittle Owen Ceidwadol
Efenechdyd Eryl Wyn Williams Plaid Cymru - The Party of Wales 02/05/2008, 12:00
Gorllewin y Rhyl Ian William Armstrong Llafur 02/05/2008, 12:00
Gorllewin y Rhyl Joan Butterfield Llafur 02/05/2008, 12:00
Llanarmon-yn Ial/Llandegla Christine Mary Evans Annibynnol 02/05/2008, 12:00
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal Pauline Ann Dobb Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
Llandrillo Cefyn Henry Williams Plaid Cymru - The Party of Wales 02/05/2008, 12:00
Llandyrnog Gwilym Charles Evans Annibynnol 02/05/2008, 12:00
Llanelwy (Dwyrain) Dewi Owens Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
Llanelwy (Gorllewin) William L Cowie Annibynnol 02/05/2008, 12:00
Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern Hugh Hesketh Evans Annibynnol 02/05/2008, 12:00
Llangollen Trefor Rhys Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales 02/05/2008, 12:00
Llangollen Lucy Margaret Morris Annibynnol 02/05/2008, 12:00
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Paul Jeremy Marfleet Annibynnol 02/05/2008, 12:00
Prestatyn (Canol) June Cahill Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
Prestatyn (Canol) Peter Charles Duffy Annibynnol 02/05/2008, 12:00
Prestatyn (Dwyrain) James Michael Davies Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
Prestatyn (Dwyrain) Julian Thompson Hill Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
Prestatyn (Gogledd) Michael John Eckersley Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
Prestatyn (Gogledd) George Arthur Green Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
Prestatyn (Gogledd) Allan Geoffrey Pennington Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
Prestatyn Alltmelyd Rhiannon Wyn Hughes Annibynnol 02/05/2008, 12:00
Rhuddlan Janet Ann Davies Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
Rhuddlan Selwyn Thomas Annibynnol 02/05/2008, 12:00
Rhuthun Robina Lynn Feeley Democratiaid Rhyddfrydol 02/05/2008, 12:00
Rhuthun Morfudd Margaret Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 02/05/2008, 12:00
Rhuthun David Ian Smith Annibynnol 02/05/2008, 12:00
Trefnant Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales 02/05/2008, 12:00
Tremeirchion Barbara Ann Smith Annibynnol 02/05/2008, 12:00