Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Ceidwadol 18 33%
Annibynnol 13 31%
Plaid Cymru - The Party of Wales 8 11%
Llafur 7 20%
Democratiaid Rhyddfrydol 1 5%
Plaid Annibyniaeth y DU 0 < 1%
Plaid Genedlaethol Prydeinig 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a