Canlyniadau etholiadau fesul Etholaethau

Comisiynydd Yr Heddlu & Throseddu - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Etholaethau
Etholaethau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
Gogledd Cymru Andrew Dunbobbin Llafur