Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Comisiynydd Yr Heddlu & Throseddu - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur 1 30%
Ceidwadol 0 32%
Plaid Cymru - The Party of Wales 0 27%
Annibynnol 0 7%
Democratiaid Rhyddfrydol 0 4%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a