Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Cyngor Tref - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Annibynnol 1 36%
Llafur 1 28%
Ceidwadol 0 36%
Y nifer a bleidleisiodd: 46%