Canlyniadau etholiadau fesul Etholaethau

Senedd Cymru Election - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Etholaethau
Etholaethau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
De Clwyd Ken Skates Llafur
Dyffryn Clwyd Gareth Lloyd Davies Ceidwadwyr Cymreig
Gorllewin Clwyd Darren David Millar Ceidwadol