Canlyniadau etholiadau fesul Etholaethau

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 12 Rhagfyr 2019

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Etholaethau
Etholaethau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
De Clwyd Simon Robert Maurice Baynes Ceidwadol
Dyffryn Clwyd James Michael Davies Ceidwadol
Gorllewin Clwyd David Ian Jones Ceidwadol