Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Cyngor Tref - Dydd Iau, 3 Hydref 2019

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Annibynnol 2 100%
Y nifer a bleidleisiodd: 20%