Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Etholiad Seneddol Ewropeaidd - Dydd Iau, 23 Mai 2019

https://www.pembrokeshire.gov.uk/european-parliamentary-elections

Nid yw Denbighshire County Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau allanol

Am ganlyniadau llawn ar gyfer Rhanbarth Etholiadol Cymru ymwelwch a gwefan Cyngor Sir Penfro drwy ddefnyddio'r ddolen isod. Mae'r canlyniadau ar y dudalen hon ar gyfer ardal gyfrif leol Sir Ddinbych yn unig.

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Pleidleisiau % y pleidleisiau
Reform UK 9168 34%
Plaid Cymru - The Party of Wales 4910 18%
Llafur 3682 14%
Democratiaid Rhyddfrydol 3335 12%
Ceidwadol 2572 10%
Y Blaid Werdd 1654 6%
Plaid Annibyniaeth y DU 961 4%
Change UK - The Independent Group 700 3%
Y nifer a bleidleisiodd: 37%