Canlyniadau etholiadau fesul Etholaethau

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 8 Mehefin 2017

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Etholaethau
Etholaethau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
De Clwyd Susan Elan Jones Llafur
Dyffryn Clwyd Christopher Shaun Ruane Llafur
Gorllewin Clwyd David Ian Jones Ceidwadol