Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 8 Mehefin 2017

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur 2 47%
Ceidwadol 1 44%
Plaid Cymru - The Party of Wales 0 7%
Democratiaid Rhyddfrydol 0 2%
Plaid Annibyniaeth y DU 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a