Canlyniadau etholiadau fesul Tref & Cymuned

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned
Tref & Cymuned Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Aberchwiler Dewi Glyn Edwards Annibynnol
Gwyneth Mary Jones Annibynnol
Dennis Michael Roberts Annibynnol
Helen Sian Sweetman Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Myles Asheton Crawley Annibynnol
David Ieuan Davies Annibynnol
Robert Gwyn Edwards Annibynnol
Geraint Griffith Jones Annibynnol
Hefin Lloyd-Davies Annibynnol
Emyr Wyn Roberts Annibynnol
Nia Alwen Williams Annibynnol
Bodelwyddan Joan Christine Barker Annibynnol
Lancelot Lent Daintree Annibynnol
James Warner Annibynnol
David Lee Wyatt Plaid Cymru - The Party of Wales
Bodfari Tanya Bowyer Annibynnol
Naomi Luhde-Thompson Annibynnol
Rebecca Jane Parrin Annibynnol
Eira Helen Roche Annibynnol
Alan Robert Waterfield Annibynnol
Bryneglwys Paul John Emrys Anyon Annibynnol
Sharon Mary Baines Annibynnol
Andrea Choudry Annibynnol
Richard Davies Annibynnol
Sian Elizabeth Thomas Annibynnol
Cefn Meiriadog Martin John Barlow Annibynnol
Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales
Huw Lloyd Evans Annibynnol
Karin Helen Jones Annibynnol
Robert Henry Roberts Annibynnol
Dennis Derek Williams Annibynnol
Clocaenog Catrin Eleri Jones Annibynnol
Dylan Wynne Jones Annibynnol
Iona Haf Jones Annibynnol
Mark Lewis Annibynnol
Rhodri Gwyndaf Rees Annibynnol
Ifor Lloyd Roberts Annibynnol
Janet Sarah Rogers Annibynnol
Corwen [Isaf] Deborah Jane Jones Annibynnol
Geraint Wyn Lloyd Annibynnol
Anthony Cecil Sutherland Annibynnol
Corwen [Uchaf] Paul John Emrys Anyon Annibynnol
Porita Dorothy Elizabeth Cowley Annibynnol
Carole Ann Derbyshire-Styles Annibynnol
David Christopher Jones Annibynnol
Huw Llewelyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Robert Glaves White Roberts Annibynnol
Arthur Mark Thomas Annibynnol
Simon Noel Howard Watkins Annibynnol
Cyffylliog Cathryn Ann Edge Annibynnol
Eifion Wyn Jones Annibynnol
Gethin Clwyd Jones Annibynnol
Huw Dafydd Jones Annibynnol
Oswyn Llyr Jones Annibynnol
Cheow-Lay Wee Plaid Cymru - The Party of Wales
Emrys Lloyd Williams Annibynnol
Philip Russell Williams Annibynnol
Cynwyd Richard Bodden Annibynnol
Gwyneth Ellis Annibynnol
Robert Huw Morris Evans Annibynnol
Nan Yaxley Jones Annibynnol
Anna Elizabeth Thomas Annibynnol
Delyth Margaret Thomas Annibynnol
Stephen Edward Evan Tudor Annibynnol
Nesta Wivell Annibynnol
Gwen Elizabeth Wynne Annibynnol
Derwen John Philip Crowhurst Annibynnol
Thomas Wynne Griffiths Annibynnol
Robert Elwyn Hughes Annibynnol
Gaynor Lloyd Jones Annibynnol
Hywel Llewelyn Jones Annibynnol
Richard Llyfelys Rees Annibynnol
Dinbych [Canol] Gwawr Elena Cordiner Plaid Cymru - The Party of Wales
Robert Charles Parkes Annibynnol
Gaynor Elizabeth Wood-Tickle Annibynnol
Dinbych [Isaf] Alyn Walter Ashworth Annibynnol
Dyfrig Berry Plaid Cymru - The Party of Wales
Gaynor Morgan Rees Plaid Cymru - The Party of Wales
Lara Jane Pritchard Ceidwadol
Rhys Thomas Plaid Cymru - The Party of Wales
Roy Tickle Annibynnol
Dinbych [Uchaf] Colin Lucas Hughes Annibynnol
Catherine Elaine Jones Annibynnol
Marilyn Jones Llafur
Keith Philip Stevens Annibynnol
Glenn Swingler Plaid Cymru - The Party of Wales
Diserth John Glover Annibynnol
Edgar Henry Jones Annibynnol
David Glyn Jones Annibynnol
Peter Newell Annibynnol
David Henry Parry Annibynnol
Julie Marie Peters Annibynnol
James Keith Williams Annibynnol
Margaret Gwyneth Williams Annibynnol
Efenechtyd Robert Wynn Jones Annibynnol
Richard Arwyn Roberts Annibynnol
Gareth Wyn Roberts Annibynnol
Tudor Rogers Annibynnol
Alun Lloyd Williams Annibynnol
John Elwyn Williams Annibynnol
Gwyddelwern Aled Vaughan Jones Annibynnol
Llyr Wyn Jones Annibynnol
Marian Elizabeth Jones Annibynnol
Nan Williams Jones Annibynnol
Sian Wyn Jones Annibynnol
Harry Wynne Lloyd Annibynnol
John Kevin Peacock Annibynnol
Iorwerth Owen Roberts Annibynnol
Alan Wyn Williams Annibynnol
Henllan John Benjamin Bellis Ceidwadol
Christopher Brown Annibynnol
Peter Glyn Jones Annibynnol
Jean Lilian McGibbon Annibynnol
Gwyn Roberts Annibynnol
Julie Roberts Annibynnol
Clwyd Spencer Annibynnol
George Duncan Stewart Annibynnol
Llanarmon yn Iâl Stephen Paul Burkhill Annibynnol
Rodney Elms Annibynnol
Helen Joy Enston Annibynnol
Martyn Laurie Holland Ceidwadol
Brian Edmund Jones Annibynnol
Susan Elizabeth Jones Annibynnol
Mary Bruce Alexander Kingsley-Williams Annibynnol
Gillian Ann Nash Annibynnol
Darren John Pollard Annibynnol
David Ernest White Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Timothy Rossiter Baker Annibynnol
Robert Erik Barton Annibynnol
Michael Lyn Evans Annibynnol
Jaine Louise Heginbotham Annibynnol
Rhian Mair Jones Annibynnol
Linda Roberts Annibynnol
Kenneth Tams Annibynnol
Huw Owen Williams Ceidwadol
Llandegla Robert Erik Barton Annibynnol
Karen Margaret Rich Bellis Annibynnol
Gwyneth Ann Dillon Annibynnol
David Mark O'Callaghan Annibynnol
Jasmine Sapphire Rose Annibynnol
Steven James Swygart Annibynnol
Phillip James Tidey Annibynnol
Llandrillo Geraint Davies Jones Annibynnol
John Wyn Jones Annibynnol
Rhiannon Mary Jones Annibynnol
Eira Myfanwy Lewis Annibynnol
Huw Gwynedd Lloyd Annibynnol
Rebecca Mollison-White Annibynnol
Brinley Thomas Owen Annibynnol
David Meyrick Jones Williams Annibynnol
Dorothy Anne Williams Annibynnol
Llandyrnog Violet Gwendolen Butler Annibynnol
Arwyn Evans Annibynnol
Gwilym Charles Evans Annibynnol
Ruth Griffith Annibynnol
John Francis McGuire Annibynnol
Thomas Merfyn Parry Annibynnol
Aled Vaughan Thomas Annibynnol
Llanelidan John Arthur Brooks Annibynnol
Hugh Hesketh Evans Annibynnol
Iola Ann Jones Annibynnol
John Hywel Lloyd Annibynnol
David Michael Andrew Roberts Annibynnol
John Howard Roberts Annibynnol
Richard William Salisbury Annibynnol
Llanelwy [Dwyrain] Paul William Mitchell Annibynnol
John Owen Roberts Annibynnol
Peter Scott Ceidwadol
Curtis Shea Ceidwadol
David Andrew Thomas Annibynnol
Rosalind Suzanne Williams Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] Joanne Celine Ellison Annibynnol
Michael Anderson Gedd Annibynnol
Colin Adrian Hardie Annibynnol
Greta Denise Hodgkinson Annibynnol
Peter George Morton Annibynnol
Barbara Joan Rust Annibynnol
John Wynne-Jones Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd David Arthur Holesworth Baker Annibynnol
Robert Erik Barton Annibynnol
Winifred Ann Davies Annibynnol
Moira Elizabeth Ross Edwards Annibynnol
Timothy John Faire Annibynnol
Jayne Alexandra Mayers Annibynnol
Keith Moulsdale Annibynnol
John Pugh Annibynnol
Elisabeth Medwen Roberts Annibynnol
Llanferres John Almond Annibynnol
Jac Robyn Benjamin Armstrong Annibynnol
Robert Erik Barton Annibynnol
Allan Morgans Annibynnol
Isla Rhian Margaret Watts Annibynnol
Llangollen Anthony William Baker Annibynnol
Andrew William Beech Annibynnol
Jean Robb McKean Burrell Annibynnol
Austin Francisco Cheminais Annibynnol
Karen Anne Edwards Annibynnol
Jonathan Peter Haddy Annibynnol
George Hughes Annibynnol
Robyn Claire Lovelock Annibynnol
Robert Lube Llafur
Thomas Melvyn Mile Annibynnol
Isobel Anne Richards Annibynnol
Llangynhafal Paul Gwynmor Evans Annibynnol
Bryan Andrew Jones Annibynnol
Carys Ann Jones Annibynnol
Huw Lloyd Jones Annibynnol
Anthony David Killow Annibynnol
Iona Griffiths Pierce Annibynnol
John Wyn Roberts Annibynnol
Kevin Shenton Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Hywel Tudur Davies Annibynnol
Iona Edwards-Jones Annibynnol
Bari Llewelyn Evans Annibynnol
Falmai Lloyd Evans Annibynnol
Jill Patricia Evans Annibynnol
Iwan Thomas Jones Annibynnol
Huw Elfed Williams Annibynnol
John Stanley Williams Annibynnol
Philip Owen Williams Annibynnol
Llantysilio Roger James Cragg Annibynnol
Paul William Davies Annibynnol
John Gwynfor Evans Annibynnol
Steven Vaughan Evans Annibynnol
Rachel Marilyn Horne Annibynnol
Ieuan Arfon Jones Annibynnol
John Edward James Pickett Annibynnol
Margaret Olwen Smith Annibynnol
David George Henry Walton Annibynnol
Llanynys Sian Eryddon Davies Annibynnol
Christopher Michael Denman Annibynnol
Ian Chirstopher Hession Annibynnol
Arwel Meirion Jones Annibynnol
Iona Elizabeth Jones Annibynnol
David Brynle Mars Lloyd Annibynnol
Dewi Wyn Roberts Annibynnol
Clwyd Thomas Annibynnol
Dewi Wyn Wilklinson Annibynnol
Nantglyn Richard Gwyn Bibby Annibynnol
Dona Glain Jones Annibynnol
Sam Luhde-Thompson Annibynnol
Ioan Hughes Morris Annibynnol
Prestatyn [Canol] Peter Charles Duffy Amhleidiol
Sharon Deborah Frobisher Ceidwadol
Michael Adrian German Annibynnol
Elizabeth Tina Jones Ceidwadol
Prestatyn [De Orllewin] Gareth Lloyd Davies Ceidwadol
Robert Martin Murray Llafur
Gareth Sandilands Llafur
Prestatyn [Dwyrain] Angelina Linda Muraca Ceidwadol
Anton Lawrence Sampson Ceidwadol
Julian Thompson-Hill Ceidwadol
Andrea Lynne Tomlin Ceidwadol
Prestatyn [Gallt Melyd] Gerald Ernest Frobisher Ceidwadol
Kirsty Lee Jones Ceidwadol
Prestatyn [Gogledd Orllewin] Adam David Orson Frobisher Ceidwadol
Martyn Alexander Poller Ceidwadol
Prestatyn [Gogledd] Rachel Rebecca Flynn Ceidwadol
George Peter Anthony Flynn Ceidwadol
Paul Alan Penlington Llafur
Rhuddlan Jacqueline Burnham Annibynnol
William Reginald Davies Annibynnol
Janet Ann Davies Ceidwadol
Heather Ellis Ceidwadol
Sydney Gaskin Annibynnol
Michael Edward Kermode Annibynnol
Sara Jane Harriet King Annibynnol
Arwel Roberts Annibynnol
Gareth Owen Rowlands Annibynnol
Andrew Thomas Smith Annibynnol
Gareth Smith Annibynnol
Rhuthun Keiran Allsopp-Robson Annibynnol
Stephen Leslie Beach Annibynnol
James Andrew Bryan Annibynnol
Gavin Vaughan Harris Annibynnol
Kenneth Neville Hawkins Annibynnol
Rosie Branwen Hughes-Moseley Annibynnol
Menna Eluned Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Ian Richard Lewney Annibynnol
Robert Arthur Owen-Ellis Annibynnol
Carole Anne Roberts Annibynnol
David John Snape Annibynnol
Heather Marian Williams Annibynnol
Geraint Hilton Woolford Annibynnol
Ifan Wyn Plaid Cymru - The Party of Wales
Emrys Wynne Plaid Cymru - The Party of Wales
Trefnant Selwyn Hughes Evans Annibynnol
Anthony David Wynne Griffith Annibynnol
Peter Alan Hughes Annibynnol
Sian Morris Jones Annibynnol
William Alan David Kirkby Annibynnol
Anita Suzanne Maguire Annibynnol
William Moran Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] Jennifer Marjory Christian Annibynnol
Ian Richard Hodgkinson Annibynnol
Christine Ann Litherland Annibynnol
Aled Morris Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen] Victor Michael Dodd Annibynnol
Margaret Chrisitine Marston Ceidwadol
Robert Lloyd Williams Annibynnol
Y Rhyl [Bodfor] Janette Hughes Llafur
Jacqueline Lynda McAlpine Llafur
Y Rhyl [Bryn Hedydd] Stewart Glyn Harris Ceidwadol
Barry Mellor Llafur
Y Rhyl [Cefndy] James Alexander Ball Llafur
Patricia Margaret Jones Llafur
Peter Prendergast Llafur
Y Rhyl [Derwen] Jeanette Chamberlain-Jones Llafur
Ellie Marie Chard Llafur
Ellie Lauren Jones Ceidwadol
Y Rhyl [Foryd] Joan Butterfield Llafur
Alan Robert James Llafur
Y Rhyl [Pendyffryn] Diane Lesley King Llafur
Andrew John Rutherford Llafur
Y Rhyl [Plastirion] Keith Ronald Jones Llafur
Anthony Christopher Thomas Ceidwadol
Y Rhyl [Trellewelyn] Andrew Stephen Johnson Llafur
Winifred Martha Mullen-James Annibynnol
Mary Victoria Roberts Llafur
Y Rhyl [Tynewydd] Brian Blakeley Llafur
Brian Jones Ceidwadol
Cheryl Lynne Williams Llafur