Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Annibynnol 261 41%
Ceidwadol 26 25%
Llafur 22 31%
Plaid Cymru - The Party of Wales 12 1%
Amhleidiol 1 1%
Democratiaid Rhyddfrydol 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a