Canlyniadau etholiadau fesul Wardiau

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Wardiau
Wardiau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Bodelwyddan Richard Mainon Ceidwadol
Canol Dinbych Gwyneth Mai Kensler Plaid Cymru - The Party of Wales
Corwen Huw Llewelyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
De Ddwyrain Y Rhyl Brian Blakeley Llafur
Brian Jones Ceidwadol
Cheryl Lynne Williams Llafur
De'r Rhyl Jeanette Chamberlain-Jones Llafur
Ellie Marie Chard Llafur
De-orllewin Prestatyn Gareth Lloyd Davies Ceidwadol
Robert Murray Llafur
De-orllewin Y Rhyl Patricia Margaret Jones Llafur
Peter Prendergast Llafur
Dinbych (Isaf) Rhys Thomas Plaid Cymru - The Party of Wales
Mark John Young Annibynnol
Dinbych Uchaf / Henllan Geraint Lloyd-Williams Llafur
Glenn Swingler Plaid Cymru - The Party of Wales
Dwyrain y Rhyl Barry Mellor Llafur
Anthony Christopher Thomas Ceidwadol
Dyserth David Gwyn Williams Annibynnol
Efenechdyd Eryl Wyn Williams Plaid Cymru - The Party of Wales
Gorllewin y Rhyl Joan Butterfield Llafur
Alan James Llafur
Llanarmon-yn Ial/Llandegla Martyn Laurie Holland Ceidwadol
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal Huw Owen Williams Ceidwadol
Llandrillo Rhodri Mabon ap Gwynfor Plaid Cymru - The Party of Wales
Llandyrnog Thomas Merfyn Parry Annibynnol
Llanelwy (Dwyrain) David Andrew Thomas Ceidwadol
Llanelwy (Gorllewin) Peter Scott Ceidwadol
Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern Hugh Hesketh Evans Annibynnol
Llangollen Thomas Melvyn Mile Annibynnol
Graham Timms Llafur
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Joseph Stephen Welch Annibynnol
Prestatyn (Canol) Hugh Carson Irving Ceidwadol
Elizabeth Tina Jones Ceidwadol
Prestatyn (Dwyrain) Anton Lawrence Sampson Ceidwadol
Julian Thompson-Hill Ceidwadol
Prestatyn (Gogledd) Rachel Rebecca Flynn Ceidwadol
George Peter Anthony Flynn Ceidwadol
Paul Alan Penlington Llafur
Prestatyn Alltmelyd Peter Arnold Evans Annibynnol
Rhuddlan Janet Ann Davies Ceidwadol
Arwel Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales
Rhuthun Robina Lynn Feeley Democratiaid Rhyddfrydol
Huw Hilditch-Roberts Annibynnol
Emrys Wynne Plaid Cymru - The Party of Wales
Trefnant Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales
Tremeirchion Margaret Christine Marston Ceidwadol