Canlyniadau etholiadau fesul Wardiau

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 2 Mehefin 2016

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Wardiau
Wardiau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
Dinbych (Isaf) Mark John Young Annibynnol
Dyserth David Gwyn Williams Annibynnol