Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 2 Mehefin 2016

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Annibynnol 2 41%
Plaid Cymru - The Party of Wales 0 19%
Ceidwadol 0 17%
Democratiaid Rhyddfrydol 0 12%
Llafur 0 11%
Y nifer a bleidleisiodd: 32%