Canlyniadau etholiadau fesul Etholaethau

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 5 Mai 2016

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Etholaethau
Etholaethau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
De Clwyd Kenneth Christian Skates Llafur
Dyffryn Clwyd Margaret Ann Jones Llafur
Gorllewin Clwyd Darren David Millar Ceidwadol