Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 5 Mai 2016

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur 2 31%
Ceidwadol 1 34%
Plaid Cymru - The Party of Wales 0 16%
Plaid Annibyniaeth y DU 0 12%
Democratiaid Rhyddfrydol 0 5%
Y Blaid Werdd 0 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a