Canlyniadau etholiadau fesul Etholaethau

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Etholaethau
Etholaethau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
De Clwyd Ken Skates Llafur
Dyffryn Clwyd Margaret Ann Jones Llafur
Gorllewin Clwyd Darren David Millar Ceidwadol