Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur 2 39%
Ceidwadol 1 36%
Plaid Cymru - The Party of Wales 0 18%
Democratiaid Rhyddfrydol 0 7%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a