Canlyniadau etholiadau fesul Etholaethau

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 7 Mai 2015

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Etholaethau
Etholaethau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
De Clwyd Susan Elan Jones Llafur
Dyffryn Clwyd James Michael Davies Ceidwadol
Gorllewin Clwyd David Ian Jones Ceidwadol