Canlyniadau etholiadau fesul Wardiau

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Wardiau
Wardiau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Bodelwyddan Edwin Richard Jones Annibynnol
Canol Dinbych Gwyneth Mai Kensler Plaid Cymru - The Party of Wales
Corwen Nigel Paul Roberts Annibynnol
De Ddwyrain Y Rhyl Brian Blakeley Llafur
Hugh Patrick Jones Annibynnol
Glyn James Pickering Llafur
De'r Rhyl Jeanette Chamberlain-Jones Llafur
Thomas Kegg Hodgson Ceidwadol
De-orllewin Prestatyn Sharon Deborah Frobisher Ceidwadol
Glyn Alwyn Jones Ceidwadol
De-orllewin Y Rhyl David Anthony James Thomas Llafur
Glyn Williams Llafur
Dinbych (Isaf) John Raymond Bartley Annibynnol
Neville Jones Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales
Dinbych Uchaf / Henllan Colin Lucas Hughes Democratiaid Rhyddfrydol
David Jones Llafur
Dwyrain y Rhyl Diana Hannam Annibynnol
Susan Roberts Annibynnol
Dyserth Peter Whittle Owen Annibynnol
Efenechdyd Eryl Wyn Williams Plaid Cymru - The Party of Wales
Gorllewin y Rhyl Joan Butterfield Llafur
Mark Anthony Webster Llafur
Llanarmon-yn Ial/Llandegla Robert Erik Barton Democratiaid Rhyddfrydol
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal Pauline Ann Dobb Ceidwadol
Llandrillo Cefyn Henry Williams Plaid Cymru - The Party of Wales
Llandyrnog Gwilym Charles Evans Annibynnol
Llanelwy (Dwyrain) Dewi Owens Ceidwadol
Llanelwy (Gorllewin) John Arthur Smith Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern Hugh Hesketh Evans Annibynnol
Llangollen Stuart Arthur Davies Annibynnol
Trefor Rhys Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Paul Jeremey Marfleet Annibynnol
Prestatyn (Canol) Peter Charles Duffy Annibynnol
Neville Hugh Jones Annibynnol
Prestatyn (Dwyrain) James Michael Davies Ceidwadol
Julian Thompson-Hill Ceidwadol
Prestatyn (Gogledd) David Cooper Cynghrair Democrataidd Cymru
Isobel Marion German Cynghrair Democrataidd Cymru
Michael Adrian German Cynghrair Democrataidd Cymru
Prestatyn Alltmelyd Rhiannon Hughes Annibynnol
Rhuddlan Gareth Owen Rowlands Annibynnol
Selwyn Thomas Annibynnol
Rhuthun Elwyn Clwyd Edwards Annibynnol
Kenneth Neville Hawkins Annibynnol
Morfudd Margaret Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Trefnant Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales
Tremeirchion Robert Lloyd Williams Annibynnol