Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Annibynnol 20 39%
Llafur 8 25%
Ceidwadol 7 15%
Plaid Cymru - The Party of Wales 7 11%
Cynghrair Democrataidd Cymru 3 5%
Democratiaid Rhyddfrydol 2 5%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a