Canlyniadau etholiadau fesul Etholaethau

Refferendwm ar y Bleidlais Amgen - Dydd Iau, 5 Mai 2011

http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/referendums/2011-UK-referendum-on-the-voting-system-used-to-elect-MPs

Nid yw Denbighshire County Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau allanol

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Etholaethau
Etholaethau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
De Clwyd Na No Na
Dyffryn Clwyd Na No Na
Gorllewin Clwyd Na No Na