Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Refferendwm ar y Bleidlais Amgen - Dydd Iau, 5 Mai 2011

http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/referendums/2011-UK-referendum-on-the-voting-system-used-to-elect-MPs

Nid yw Denbighshire County Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau allanol

Ar hyn o bryd, mae’r DU yn defnyddio’r system ‘y cyntaf i’r felin’ i ethol ASau i Dŷ’r Cyffredin. A ddylid defnyddio’r system ‘pleidlais amgen’ yn lle hynny?

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Na 3 69%
Ie/ydw/oes/ 0 31%
Y nifer a bleidleisiodd: 40%