Canlyniadau etholiadau fesul Etholaethau

Comisiynydd Yr Heddlu & Throseddu - Dydd Iau, 15 Tachwedd 2012

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Etholaethau
Etholaethau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
Gogledd Cymru George Winston Roddick Annibynnol 16/11/2012, 13:45