Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Comisiynydd Yr Heddlu & Throseddu - Dydd Iau, 15 Tachwedd 2012

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Annibynnol 1 47%
Llafur 0 30%
Ceidwadol 0 15%
Plaid Annibyniaeth y DU 0 8%
Y nifer a bleidleisiodd: 15%