Canlyniadau etholiadau fesul Tref & Cymuned

Is-Etholiadau Cyngor Tref - Dydd Iau, 15 Tachwedd 2012

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned
Tref & Cymuned Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
Rhuddlan Jacqueline Burnham Annibynnol
Y Rhyl [Plastirion] James May Llafur