Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Is-Etholiadau Cyngor Tref - Dydd Iau, 15 Tachwedd 2012

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Annibynnol 1 54%
Llafur 1 25%
Ceidwadol 0 21%
Y nifer a bleidleisiodd: 23%