Canlyniadau etholiadau fesul Wardiau

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Wardiau
Wardiau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Bodelwyddan Elizabeth Alice Jones Annibynnol
Canol Dinbych Gwyneth Mai Kensler Plaid Cymru - The Party of Wales
Corwen Huw Llewelyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
De Ddwyrain Y Rhyl Brian Blakeley Llafur
Winifred Martha Mullen-James Llafur
William Norman Tasker Llafur
De'r Rhyl Jeanette Chamberlain-Jones Llafur
Cheryl Lynne Williams Llafur
De-orllewin Prestatyn Robert Martin Murray Llafur
Gareth Sandilands Llafur
De-orllewin Y Rhyl Patricia Margaret Jones Llafur
Margaret McCarroll Llafur
Dinbych (Isaf) John Raymond Bartley Annibynnol
Richard James Davies Annibynnol
Dinbych Uchaf / Henllan Colin Hughes Llafur
Geraint Lloyd-Williams Llafur
Dwyrain y Rhyl Barry Mellor Llafur
David Simmons Llafur
Dyserth Peter Whittle Owen Ceidwadol
Efenechdyd Eryl Williams Plaid Cymru - The Party of Wales
Gorllewin y Rhyl Ian William Armstrong Llafur
Joan Butterfield Llafur
Llanarmon-yn Ial/Llandegla Martyn Laurie Holland Ceidwadol
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal Huw Owen Williams Ceidwadol
Llandrillo Cefyn Henry Williams Plaid Cymru - The Party of Wales
Llandyrnog Thomas Merfyn Parry Annibynnol
Llanelwy (Dwyrain) Dewi Owens Ceidwadol
Llanelwy (Gorllewin) William Lumsdon Cowie Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern Hugh Hesketh Evans Annibynnol
Llangollen Stuart Arthur Davies Annibynnol
Trefor Rhys Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Joseph Stephen Welch Annibynnol
Prestatyn (Canol) Peter Charles Duffy Llafur
Hugh Carson Irving Ceidwadol
Prestatyn (Dwyrain) James Michael Davies Ceidwadol
Julian Thompson-Hill Ceidwadol
Prestatyn (Gogledd) Carys Louise Guy-Davies Llafur
Jason Mathew McLellan Llafur
Paul Penlington Llafur
Prestatyn Alltmelyd Peter Arnold Evans Annibynnol
Rhuddlan Janet Ann Davies Ceidwadol
Arwel Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales
Rhuthun Robina Lynn Feeley Democratiaid Rhyddfrydol
Huw Hilditch-Roberts Annibynnol
David Ian Smith Annibynnol
Trefnant Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales
Tremeirchion Barbara Ann Smith Annibynnol