Canlyniadau etholiadau fesul Wardiau

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Wardiau
Wardiau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Bodelwyddan Elizabeth Alice Jones Annibynnol
Canol Dinbych Gwyneth Mai Kensler Plaid Cymru - The Party of Wales
Corwen Huw Llewelyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
De Ddwyrain Y Rhyl Brian Blakeley Llafur
Winifred Martha Mullen-James Llafur
William Norman Tasker Llafur
De Orllewin Y Rhyl Patricia Margaret Jones Llafur
Margaret McCarroll Llafur
Dinbych (Isaf) John Raymond Bartley Annibynnol
Richard James Davies Annibynnol
Dinbych Uchaf / Henllan Colin Hughes Llafur
Geraint Lloyd-Williams Llafur
Dyserth Peter Whittle Owen Ceidwadol
Efenechtyd Eryl Williams Plaid Cymru - The Party of Wales
Llanarmon-yn-Iâl / Llandegla Martyn Laurie Holland Ceidwadol
Llanbedr Dyffryn Clwyd / Llangynhafal Huw Owen Williams Ceidwadol
Llandrillo Cefyn Henry Williams Plaid Cymru - The Party of Wales
Llandyrnog Thomas Merfyn Parry Annibynnol
Llanelwy (Dwyrain) Dewi Owens Ceidwadol
Llanelwy (Gorllewin) William Lumsdon Cowie Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern Hugh Hesketh Evans Annibynnol
Llangollen Stuart Arthur Davies Annibynnol
Trefor Rhys Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Joseph Stephen Welch Annibynnol
Prestatyn (Canol) Peter Charles Duffy Llafur
Hugh Carson Irving Ceidwadol
Prestatyn (De Orllewin) Robert Martin Murray Llafur
Gareth Sandilands Llafur
Prestatyn (Dwyrain) James Michael Davies Ceidwadol
Julian Thompson-Hill Ceidwadol
Prestatyn (Gogledd) Carys Louise Guy-Davies Llafur
Jason Mathew McLellan Llafur
Paul Penlington Llafur
Prestatyn Gallt Melyd Peter Arnold Evans Annibynnol
Rhuddlan Janet Ann Davies Ceidwadol
Arwel Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales
Rhuthun Robina Lynn Feeley Democratiaid Rhyddfrydol
Huw Hilditch-Roberts Annibynnol
David Ian Smith Annibynnol
Trefnant Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales
Tremeirchion Barbara Ann Smith Annibynnol
Y Rhyl (De) Jeanette Chamberlain-Jones Llafur
Cheryl Lynne Williams Llafur
Y Rhyl (Dwyrain) Barry Mellor Llafur
David Simmons Llafur
Y Rhyl (Gorllewin) Ian William Armstrong Llafur
Joan Butterfield Llafur