Canlyniadau etholiadau fesul Wardiau

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Wardiau
Wardiau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
Bodelwyddan Elizabeth Alice Jones Annibynnol
Canol Dinbych Gwyneth Mai Kensler Plaid Cymru - The Party of Wales
Corwen Huw Llewelyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
De Ddwyrain Y Rhyl Brian Blakeley Llafur
De Ddwyrain Y Rhyl Winifred Martha Mullen-James Llafur
De Ddwyrain Y Rhyl William Norman Tasker Llafur
De'r Rhyl Jeanette Chamberlain-Jones Llafur
De'r Rhyl Cheryl Lynne Williams Llafur
De-orllewin Prestatyn Robert Martin Murray Llafur
De-orllewin Prestatyn Gareth Sandilands Llafur
De-orllewin Y Rhyl Patricia Margaret Jones Llafur
De-orllewin Y Rhyl Margaret McCarroll Llafur
Dinbych (Isaf) John Raymond Bartley Annibynnol
Dinbych (Isaf) Richard James Davies Annibynnol
Dinbych Uchaf / Henllan Colin Hughes Llafur
Dinbych Uchaf / Henllan Geraint Lloyd-Williams Llafur
Dwyrain y Rhyl Barry Mellor Llafur
Dwyrain y Rhyl David Simmons Llafur
Dyserth Peter Whittle Owen Ceidwadol
Efenechdyd Eryl Williams Plaid Cymru - The Party of Wales
Gorllewin y Rhyl Ian William Armstrong Llafur
Gorllewin y Rhyl Joan Butterfield Llafur
Llanarmon-yn Ial/Llandegla Martyn Laurie Holland Ceidwadol
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal Huw Owen Williams Ceidwadol
Llandrillo Cefyn Henry Williams Plaid Cymru - The Party of Wales
Llandyrnog Thomas Merfyn Parry Annibynnol
Llanelwy (Dwyrain) Dewi Owens Ceidwadol
Llanelwy (Gorllewin) William Lumsdon Cowie Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern Hugh Hesketh Evans Annibynnol
Llangollen Stuart Arthur Davies Annibynnol
Llangollen Trefor Rhys Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Joseph Stephen Welch Annibynnol
Prestatyn (Canol) Peter Charles Duffy Llafur
Prestatyn (Canol) Hugh Carson Irving Ceidwadol
Prestatyn (Dwyrain) James Michael Davies Ceidwadol
Prestatyn (Dwyrain) Julian Thompson-Hill Ceidwadol
Prestatyn (Gogledd) Carys Louise Guy-Davies Llafur
Prestatyn (Gogledd) Jason Mathew McLellan Llafur
Prestatyn (Gogledd) Paul Penlington Llafur
Prestatyn Alltmelyd Peter Arnold Evans Annibynnol
Rhuddlan Janet Ann Davies Ceidwadol
Rhuddlan Arwel Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales
Rhuthun Robina Lynn Feeley Democratiaid Rhyddfrydol
Rhuthun Huw Hilditch-Roberts Annibynnol
Rhuthun David Ian Smith Annibynnol
Trefnant Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales
Tremeirchion Barbara Ann Smith Annibynnol