Canlyniadau etholiadau fesul Etholaethau

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Etholaethau
Etholaethau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
De Clwyd Karen Sinclair Llafur 04/05/2007, 04:00
Dyffryn Clwyd Margaret Ann Jones Llafur 04/05/2007, 01:30
Gorllewin Clwyd Darren David Millar Ceidwadol 04/05/2007, 06:00