Canlyniadau etholiadau fesul Etholaethau

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Etholaethau
Etholaethau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
De Clwyd Karen Sinclair Llafur
Dyffryn Clwyd Margaret Ann Jones Llafur
Gorllewin Clwyd Darren David Millar Ceidwadol