Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur 2 33%
Ceidwadol 1 33%
Plaid Cymru - The Party of Wales 0 22%
Democratiaid Rhyddfrydol 0 9%
Plaid Annibyniaeth y DU 0 3%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a