Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

Etholiad Seneddol Ewropeaidd - Dydd Iau, 4 Mehefin 2009

http://www.pembrokeshire.gov.uk/objview.asp?object_id=4498&language=

Nid yw Denbighshire County Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau allanol

Am ganlyniadau llawn a dyraniad seddi ar gyfer Rhanbarth Etholiadol Cymru ymwelwch a gwefan Cyngor Sir Penfro drwy ddefnyddio'r ddolen uchod. Mae'r canlyniadau ar y dudalen hon yn adlewyrchu y pleidleisiau o fewn ardal gyfrif leol Dyffryn Clwyd yn unig.

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Pleidleisiau % y pleidleisiau
Ceidwadol 4959 32%
Llafur 2798 18%
Plaid Cymru - The Party of Wales 2314 15%
Plaid Annibyniaeth y DU 2292 15%
Democratiaid Rhyddfrydol 1070 7%
Plaid Genedlaethol Prydeinig 815 5%
Y Blaid Werdd 628 4%
Plaid Lafur Sosialaidd 251 2%
Welsh Christian Party 207 1%
No2EU 161 1%
Jury Team 59 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 28%