Canlyniadau etholiadau fesul Etholaethau

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 5 Mai 2005

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Etholaethau
Etholaethau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
De Clwyd Martyn David Jones Llafur
Dyffryn Clwyd Christopher Shaun Ruane Llafur
Gorllewin Clwyd David Ian Jones Ceidwadol