Canlyniadau etholiadau fesul Etholaethau

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 6 Mai 2010

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Etholaethau
Etholaethau Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
De Clwyd Susan Elan Jones Llafur 07/05/2010, 03:00
Dyffryn Clwyd Christopher Shaun Ruane Llafur 07/05/2010, 00:45
Gorllewin Clwyd David Ian Jones Ceidwadol 07/05/2010, 03:00