Canlyniadau etholiadau fesul Tref & Cymuned

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned
Tref & Cymuned Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Aberchwiler Miriam Ann Doolan Annibynnol
Dewi Glyn Edwards Annibynnol
Gwyneth Mary Jones Annibynnol
John Arthur Jones Annibynnol
Basil Derek Owen Annibynnol
Arthur Roberts Annibynnol
Eryl Williams Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Myles Asheton Crawley Annibynnol
David Ieuan Davies Annibynnol
Gwyn Edwards Annibynnol
Trebor Edwards Annibynnol
William Dewi Owen Annibynnol
Emyr Wyn Roberts Annibynnol
Bryan Trewren Thomas Annibynnol
Robert Gareth Williams Annibynnol
Bodelwyddan Mike Ashton Annibynnol
Michael Cleary Annibynnol
Janice Daggett Annibynnol
Arfon Jones Hughes Annibynnol
Doreen Ann Jones Annibynnol
Edwin Richard Jones Annibynnol
Kathryn Ann Jones Annibynnol
Sharon Lock Annibynnol
Alexandra McKeever Annibynnol
James Warner Annibynnol
Don Williams Annibynnol
Bodfari Alan Ian Edwards Annibynnol
Gwladys Mair Edwards Annibynnol
Gwylfa Evans Annibynnol
Stephen Gareth Evans Annibynnol
Alan Graham Haydock Annibynnol
Geraint Wyn Parry Annibynnol
Jeremy Richard Williams Annibynnol
Bryneglwys Paul John Emrys Anyon Annibynnol
Sharon Baines Annibynnol
Richard Davies Annibynnol
Rhys Evans Annibynnol
Julie Fergusson Annibynnol
Stanley Hardman Annibynnol
Vona Clare Law Annibynnol
Cefn Meiriadog Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales
Huw Lloyd Evans Annibynnol
Gareth Hughes Annibynnol
Robert Henry Roberts Annibynnol
Dennis Derek Williams Annibynnol
Clocaenog Catherine Susan Black Annibynnol
Dylan Wynne Jones Annibynnol
Glyn Jones Annibynnol
Rhodri Gwyndaf Rees Annibynnol
Ifor Lloyd Roberts Annibynnol
Janet Rogers Annibynnol
Eryl Wyn Williams Annibynnol
Corwen [Isaf] David Jones Annibynnol
Deborah Jane Jones Annibynnol
Eric Lea Annibynnol
Ian Andrew Lebbon Annibynnol
Geraint Wyn Lloyd Annibynnol
Corwen [Uchaf] Deryk Hughes Annibynnol
Huw Llewelyn Jones Annibynnol
Simon Noel Howard Watkins Annibynnol
Caradog Williams Annibynnol
Cyffylliog Cathryn Edge Annibynnol
Eifion Wyn Jones Annibynnol
Gethin Clwyd Jones Annibynnol
Huw Dafydd Jones Annibynnol
Oswyn Llyr Jones Annibynnol
David Irwel Parry Annibynnol
Emrys Lloyd Williams Annibynnol
Philip Russell Williams Annibynnol
Cynwyd Emrys Bodden Annibynnol
John Elwyn Evans Annibynnol
Nan Jones Annibynnol
Llion Jones Annibynnol
Ann Owen Annibynnol
Ifan Williams Annibynnol
Cefyn Henry Williams Annibynnol
Derwen Eirwyn Lloyd Davies Annibynnol
Thomas Wynne Griffiths Annibynnol
Robert Elwyn Hughes Annibynnol
Hywel Llewelyn Jones Annibynnol
Bethan Catrin Roberts Annibynnol
Dinbych [Canol] Brian Davies Annibynnol
John Anker Larsen Democratiaid Rhyddfrydol
Robert Charles Parkes Annibynnol
Dinbych [Isaf] John Raymond Bartley Annibynnol
Ian Davies Llafur
Peter John Glynn Annibynnol
Graham Shaun Maudsley Llafur
Gaynor Rowlandson Annibynnol
Medwyn Ffrancon Williams Annibynnol
Dinbych [Uchaf] Margaret Kerton Bowe Annibynnol
Colin Lucas Hughes Annibynnol
Colin Hughes Llafur
Geraint Lloyd-Williams Annibynnol
Keith Philip Stevens Llafur
Diserth Jacqueline Ann Bamber Annibynnol
Edgar Henry Jones Annibynnol
Hugh Andrew Hughes Annibynnol
David Glyn Jones Annibynnol
David Campbell Lloyd Kerfoot Annibynnol
Peter Whittle Owen Ceidwadol
Julie Marie Peters Annibynnol
Heather Alison Prydderch Democratiaid Rhyddfrydol
David Ruane Annibynnol
David Gwyn Williams Annibynnol
David Williams Annibynnol
Efenechtyd John Elwyn Evans Annibynnol
Dafydd Ioan Jones Annibynnol
Robert Wynn Jones Annibynnol
Elfyn Hughes Parry Annibynnol
Gareth Wyn Roberts Annibynnol
Tudor Rogers Annibynnol
Alun Lloyd Williams Annibynnol
Gwyddelwern Aled Vaughan Jones Annibynnol
Llyr Wyn Jones Annibynnol
Nan Williams Morgan Annibynnol
Robert Ifor Parry Annibynnol
John Kevin Peacock Annibynnol
Iorwerth Owen Roberts Annibynnol
Robert Wyn Williams Annibynnol
Sian Wyn Williams Annibynnol
Henllan Rhiannon Hughes Annibynnol
Mervyn James Annibynnol
Janet Elizabeth Holesworth Jones Annibynnol
Thomas David Jones Annibynnol
Jennifer Ann Rowley-Williams Annibynnol
Elwyn Brynmor Williams Annibynnol
Llanarmon yn Iâl Robert Erik Barton Democratiaid Rhyddfrydol
Stephen Paul Burkhill Annibynnol
Christine Mary Evans Annibynnol
Martyn Laurie Holland Ceidwadol
Glenys Rhianon Jones Annibynnol
Haydn Edmund Jones Annibynnol
Rupert Eaton Lloyd Annibynnol
Andrew Roberts Annibynnol
Glenys Ann Roberts Annibynnol
Carol Ann Robinson Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Pauline Ann Dobb Ceidwadol
John Ingham Annibynnol
Andrew Stuart Kelly Annibynnol
David Bernard Matischok Annibynnol
Janet Hughes Matischok Annibynnol
Jennifer Jane Rowlands Annibynnol
Richard Gwilym Thomas Annibynnol
Sian Williams Annibynnol
Llandegla Fleur Amanda Barlow Annibynnol
Robert Erik Barton Democratiaid Rhyddfrydol
Michael John Byrne Annibynnol
April Amanda Davies Annibynnol
Graham John Dillon Annibynnol
Mavis Josephine Holder Annibynnol
Charles Edward Lockyer Annibynnol
Richard David Islwyn Roberts Annibynnol
Fraser Antony Robertson Annibynnol
Llandrillo Geraint Davies Jones Annibynnol
John Wyn Jones Annibynnol
Rhiannon Mary Jones Annibynnol
Eira Myfanwy Lewis Annibynnol
Huw Gwynedd Lloyd Annibynnol
Brinley Thomas Owen Annibynnol
David John Williams Annibynnol
Dorothy Anne Williams Annibynnol
Llandyrnog Gwilym Charles Evans Annibynnol
Ruth Griffith Annibynnol
Doreen Langford Humphreys Annibynnol
John Adrian Jones Annibynnol
Russell Lee Lanford Jones Annibynnol
David Neil Murfitt Annibynnol
Thomas Merfyn Parry Annibynnol
Anne Victoria Rowley Williams Annibynnol
Mark John Young Democratiaid Rhyddfrydol
Llanelidan John Arthur Brooks Annibynnol
Rhian Davey Annibynnol
Hugh Hesketh Evans Annibynnol
Gwynfor Jones Annibynnol
John Hywel Lloyd Annibynnol
David Raymond Powell Annibynnol
John Howard Roberts Annibynnol
Llanelwy [Dwyrain] David Burrows Annibynnol
Charles Eric Leach Annibynnol
Dewi Owens Ceidwadol
David Iorwerth Roberts Annibynnol
David Andrew Thomas Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] William L Cowie Annibynnol
Barbara Davies Annibynnol
Greta Denise Hodgkinson Annibynnol
Dewi Lloyd Mortimer Annibynnol
Elsie Joan Powell Annibynnol
Barbara Joan Rust Annibynnol
John Joseph Vaughan Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd David Arthur Holesworth Baker Annibynnol
Denis Wyn Edwards Annibynnol
Timothy John Faire Annibynnol
Robina Lynn Feeley Annibynnol
Philippa Clare Higgitt Annibynnol
Dewi Vaughan Jones Annibynnol
Dilwyn Hughes Jones Annibynnol
John Pugh Annibynnol
David Oswyn Roberts Annibynnol
Maurice Tudor Annibynnol
Llanferres John Almond Annibynnol
Jac Robyn Benjamin Armstrong Annibynnol
Robert Eric Armstrong Annibynnol
Margaret Elizabeth Davies Annibynnol
David Ernest Jones Annibynnol
Robert Hugh Jones Annibynnol
Yvonne Elma McCorry-Foden Annibynnol
Olive Irene Parry Annibynnol
David Peter Williams Annibynnol
Llangollen Melanie Jane Adams Annibynnol
Michael Adams Annibynnol
Jean Robb McKean Burrell Annibynnol
Jonathan Peter Haddy Plaid Cymru - The Party of Wales
George Hughes Annibynnol
Robert Lube Llafur
Adrian Henryck Mach Annibynnol
Catrin Eleri Penge Llafur
Robert Michael Pugh Annibynnol
Keith Sullivan Annibynnol
Barrie Charles Williams Annibynnol
Llangynhafal Gordon Clarke Annibynnol
Paul Gwynfor Evans Annibynnol
Carys Ann Jones Annibynnol
Iona Griffiths Pierce Annibynnol
James Hulme Taylor Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Hywel Tudur Davies Annibynnol
Nerys Davies Annibynnol
Falmai Lloyd Evans Annibynnol
Gwenan Dwyfor Hughes Annibynnol
Eirlys Calennig Jones Annibynnol
Eirian Elizabeth Roberts Annibynnol
Dafydd Wyn Roberts Annibynnol
John Stanley Williams Annibynnol
Philip Owen Williams Annibynnol
Llantysilio Steven Vaughan Evans Annibynnol
Rachel Marilyn Horne Annibynnol
Trefor Rhys Hughes Annibynnol
Ieuan Arfon Jones Annibynnol
Gwilym Thomas Owen Annibynnol
John Edward James Pickett Annibynnol
David George Henry Walton Annibynnol
Llanynys Siân Eryddon Davies Annibynnol
Gwyn Howatson Annibynnol
Owen Tegid Jones Annibynnol
Deryl Haf Roberts Annibynnol
Meirion Roberts Annibynnol
Clwyd Thomas Annibynnol
Rosalind Ann Vaughan Annibynnol
Nantglyn Richard Gwyn Bibby Annibynnol
Hefin Wyn Lloyd Edwards Annibynnol
Eric Michael Harrison Annibynnol
Ioan Hughes Morris Annibynnol
Prestatyn [Canol] June Cahill Ceidwadol
Peter Charles Duffy Annibynnol
Margaret Anne Horobin Ceidwadol
John Morris Annibynnol
Prestatyn [De Orllewin] Paula Jayne Curtis Ceidwadol
Sharon Frobisher Ceidwadol
Glyn Alwyn Jones Ceidwadol
Prestatyn [Dwyrain] James Michael Davies Ceidwadol
Angelina Linda Muraca Ceidwadol
Anton Lawrence Sampson Ceidwadol
Julian Thompson-Hill Ceidwadol
Prestatyn [Gallt Melyd] Gerald Ernest Frobisher Ceidwadol
Peter Newell Llafur
Prestatyn [Gogledd Orllewin] George Arthur Green Ceidwadol
Allan Geoffrey Pennington Ceidwadol
Prestatyn [Gogledd] Michael John Eckersley Ceidwadol
Isobel Marion German Annibynnol
Michael Adrian German Annibynnol
Rhuddlan William Reginald Davies Annibynnol
Janet Ann Davies Ceidwadol
John Emlyn Jones Annibynnol
John Trevor Jones Annibynnol
Stephen Philip Rafferty Annibynnol
Bryn Roberts Annibynnol
Gareth Owen Rowlands Annibynnol
Selwyn Thomas Annibynnol
David Michael Tomkins Annibynnol
George Williams Llafur
Gwilym Hefin Williams Annibynnol
Rhuthun Patricia Astbury Annibynnol
Stephen Leslie Beach Annibynnol
Mair Hafina Clwyd Coppack Annibynnol
Richard John Frank Costain Ceidwadol
June Derry Ceidwadol
Elizabeth Hyde Downs Ceidwadol
Robert Meilir Edwards Annibynnol
Gavin Vaughan Harris Annibynnol
Kenneth Neville Hawkins Annibynnol
Menna Eluned Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
David Ian Smith Annibynnol
Joanne Thomas Annibynnol
Emrys Wynne Plaid Cymru - The Party of Wales
Trefnant Ralph Collins Annibynnol
David George Dudley Annibynnol
Selwyn Hughes Evans Annibynnol
Anthony David Wynne Griffith Annibynnol
Anita Suzanne Maguire Annibynnol
William Moran Annibynnol
Robert Gwynfor Roberts Annibynnol
Terence Arthur Stanyer Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] Jennifer Marjory Christian Annibynnol
Emyr George Annibynnol
Christine Ann Litherland Annibynnol
Barbara Ann Smith Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Janice Wynne Catherine Annibynnol
Derrick Alun Pugh Jones Annibynnol
James Andrew Daniel Jones Annibynnol
Laurence Bernard Stanyer Annibynnol
Hugh Trefor Suddick Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen] Victor Michael Dodd Annibynnol
Ffion Mererid Lloyd-Williams Annibynnol
Glenys Morris Annibynnol
Y Rhyl [Bodfor] Colin Leonard Jones Annibynnol
Geraldine Anne Jones Llafur
Y Rhyl [Bryn Hedydd] John Benjamin Bellis Ceidwadol
Jack Butterfield Llafur
Y Rhyl [Cefndy] Patricia Margaret Jones Llafur
Margaret McCarroll Llafur
David Anthony James Thomas Llafur
Y Rhyl [Derwen] Jeanette Chamberlain-Jones Llafur
Melanie Ann Jones Ceidwadol
David William Lee Ceidwadol
Y Rhyl [Foryd] Joan Butterfield Llafur
Mark Anthony Webster Annibynnol
Y Rhyl [Pendyffryn] Patricia Margaret Butters Llafur
Glyn Williams Llafur
Y Rhyl [Plastirion] Diana Hannam Ceidwadol
Naomi Ruth Elizabeth Roose-Lloyd Ceidwadol
Y Rhyl [Trellewelyn] Winifred Martha Mullen-James Llafur
Glyn James Pickering Llafur
William Norman Tasker Llafur
Y Rhyl [Tynewydd] Brian Blakeley Llafur
Carl Davies Ceidwadol
Ian Arthur Gunning Ceidwadol