Canlyniadau etholiadau fesul Tref & Cymuned

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned
Tref & Cymuned Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
Aberchwiler Miriam Ann Doolan Annibynnol
Aberchwiler Dewi Glyn Edwards Annibynnol
Aberchwiler Gwyneth Mary Jones Annibynnol
Aberchwiler John Arthur Jones Annibynnol
Aberchwiler Basil Derek Owen Annibynnol
Aberchwiler Arthur Roberts Annibynnol
Aberchwiler Eryl Williams Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Myles Asheton Crawley Annibynnol
Betws Gwerfil Goch David Ieuan Davies Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Gwyn Edwards Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Trebor Edwards Annibynnol
Betws Gwerfil Goch William Dewi Owen Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Emyr Wyn Roberts Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Bryan Trewren Thomas Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Robert Gareth Williams Annibynnol
Bodelwyddan Mike Ashton Annibynnol
Bodelwyddan Michael Cleary Annibynnol
Bodelwyddan Janice Daggett Annibynnol
Bodelwyddan Arfon Jones Hughes Annibynnol
Bodelwyddan Doreen Ann Jones Annibynnol
Bodelwyddan Edwin Richard Jones Annibynnol
Bodelwyddan Kathryn Ann Jones Annibynnol
Bodelwyddan Sharon Lock Annibynnol
Bodelwyddan Alexandra McKeever Annibynnol
Bodelwyddan James Warner Annibynnol
Bodelwyddan Don Williams Annibynnol
Bodfari Alan Ian Edwards Annibynnol
Bodfari Gwladys Mair Edwards Annibynnol
Bodfari Gwylfa Evans Annibynnol
Bodfari Stephen Gareth Evans Annibynnol
Bodfari Alan Graham Haydock Annibynnol
Bodfari Geraint Wyn Parry Annibynnol
Bodfari Jeremy Richard Williams Annibynnol
Bryneglwys Paul John Emrys Anyon Annibynnol
Bryneglwys Sharon Baines Annibynnol
Bryneglwys Richard Davies Annibynnol
Bryneglwys Rhys Evans Annibynnol
Bryneglwys Julie Fergusson Annibynnol
Bryneglwys Stanley Hardman Annibynnol
Bryneglwys Vona Clare Law Annibynnol
Cefn Meiriadog Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales
Cefn Meiriadog Huw Lloyd Evans Annibynnol
Cefn Meiriadog Gareth Hughes Annibynnol
Cefn Meiriadog Robert Henry Roberts Annibynnol
Cefn Meiriadog Dennis Derek Williams Annibynnol
Clocaenog Catherine Susan Black Annibynnol
Clocaenog Dylan Wynne Jones Annibynnol
Clocaenog Glyn Jones Annibynnol
Clocaenog Rhodri Gwyndaf Rees Annibynnol
Clocaenog Ifor Lloyd Roberts Annibynnol
Clocaenog Janet Rogers Annibynnol
Clocaenog Eryl Wyn Williams Annibynnol
Corwen [Isaf] David Jones Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Corwen [Isaf] Deborah Jane Jones Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Corwen [Isaf] Eric Lea Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Corwen [Isaf] Ian Andrew Lebbon Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Corwen [Isaf] Geraint Wyn Lloyd Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Corwen [Uchaf] Deryk Hughes Annibynnol
Corwen [Uchaf] Huw Llewelyn Jones Annibynnol
Corwen [Uchaf] Simon Noel Howard Watkins Annibynnol
Corwen [Uchaf] Caradog Williams Annibynnol
Cyffylliog Cathryn Edge Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Cyffylliog Eifion Wyn Jones Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Cyffylliog Gethin Clwyd Jones Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Cyffylliog Huw Dafydd Jones Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Cyffylliog Oswyn Llyr Jones Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Cyffylliog David Irwel Parry Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Cyffylliog Emrys Lloyd Williams Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Cyffylliog Philip Russell Williams Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Cynwyd Emrys Bodden Annibynnol
Cynwyd John Elwyn Evans Annibynnol
Cynwyd Nan Jones Annibynnol
Cynwyd Llion Jones Annibynnol
Cynwyd Ann Owen Annibynnol
Cynwyd Ifan Williams Annibynnol
Cynwyd Cefyn Henry Williams Annibynnol
Derwen Eirwyn Lloyd Davies Annibynnol
Derwen Thomas Wynne Griffiths Annibynnol
Derwen Robert Elwyn Hughes Annibynnol
Derwen Hywel Llewelyn Jones Annibynnol
Derwen Bethan Catrin Roberts Annibynnol
Dinbych [Canol] Brian Davies Annibynnol
Dinbych [Canol] John Anker Larsen Democratiaid Rhyddfrydol
Dinbych [Canol] Robert Charles Parkes Annibynnol
Dinbych [Isaf] John Raymond Bartley Annibynnol
Dinbych [Isaf] Ian Davies Llafur
Dinbych [Isaf] Peter John Glynn Annibynnol
Dinbych [Isaf] Graham Shaun Maudsley Llafur
Dinbych [Isaf] Gaynor Rowlandson Annibynnol
Dinbych [Isaf] Medwyn Ffrancon Williams Annibynnol
Dinbych [Uchaf] Margaret Kerton Bowe Annibynnol
Dinbych [Uchaf] Colin Lucas Hughes Annibynnol
Dinbych [Uchaf] Colin Hughes Llafur
Dinbych [Uchaf] Geraint Lloyd-Williams Annibynnol
Dinbych [Uchaf] Keith Philip Stevens Llafur
Diserth Jacqueline Ann Bamber Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Diserth Edgar Henry Jones Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Diserth Hugh Andrew Hughes Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Diserth David Glyn Jones Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Diserth David Campbell Lloyd Kerfoot Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Diserth Peter Whittle Owen Ceidwadol 02/05/2008, 16:00
Diserth Julie Marie Peters Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Diserth Heather Alison Prydderch Democratiaid Rhyddfrydol 02/05/2008, 16:00
Diserth David Ruane Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Diserth David Gwyn Williams Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Diserth David Williams Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Efenechtyd John Elwyn Evans Annibynnol
Efenechtyd Dafydd Ioan Jones Annibynnol
Efenechtyd Robert Wynn Jones Annibynnol
Efenechtyd Elfyn Hughes Parry Annibynnol
Efenechtyd Gareth Wyn Roberts Annibynnol
Efenechtyd Tudor Rogers Annibynnol
Efenechtyd Alun Lloyd Williams Annibynnol
Gwyddelwern Aled Vaughan Jones Annibynnol
Gwyddelwern Llyr Wyn Jones Annibynnol
Gwyddelwern Nan Williams Morgan Annibynnol
Gwyddelwern Robert Ifor Parry Annibynnol
Gwyddelwern John Kevin Peacock Annibynnol
Gwyddelwern Iorwerth Owen Roberts Annibynnol
Gwyddelwern Robert Wyn Williams Annibynnol
Gwyddelwern Sian Wyn Williams Annibynnol
Henllan Rhiannon Hughes Annibynnol
Henllan Mervyn James Annibynnol
Henllan Janet Elizabeth Holesworth Jones Annibynnol
Henllan Thomas David Jones Annibynnol
Henllan Jennifer Ann Rowley-Williams Annibynnol
Henllan Elwyn Brynmor Williams Annibynnol
Llanarmon yn Iâl Robert Erik Barton Democratiaid Rhyddfrydol 02/05/2008, 16:00
Llanarmon yn Iâl Stephen Paul Burkhill Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llanarmon yn Iâl Christine Mary Evans Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llanarmon yn Iâl Martyn Laurie Holland Ceidwadol 02/05/2008, 16:00
Llanarmon yn Iâl Glenys Rhianon Jones Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llanarmon yn Iâl Haydn Edmund Jones Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llanarmon yn Iâl Rupert Eaton Lloyd Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llanarmon yn Iâl Andrew Roberts Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llanarmon yn Iâl Glenys Ann Roberts Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llanarmon yn Iâl Carol Ann Robinson Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llanbedr Dyffryn Clwyd Pauline Ann Dobb Ceidwadol
Llanbedr Dyffryn Clwyd John Ingham Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Andrew Stuart Kelly Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd David Bernard Matischok Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Janet Hughes Matischok Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Jennifer Jane Rowlands Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Richard Gwilym Thomas Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Sian Williams Annibynnol
Llandegla Fleur Amanda Barlow Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llandegla Robert Erik Barton Democratiaid Rhyddfrydol 02/05/2008, 16:00
Llandegla Michael John Byrne Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llandegla April Amanda Davies Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llandegla Graham John Dillon Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llandegla Mavis Josephine Holder Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llandegla Charles Edward Lockyer Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llandegla Richard David Islwyn Roberts Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llandegla Fraser Antony Robertson Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Llandrillo Geraint Davies Jones Annibynnol
Llandrillo John Wyn Jones Annibynnol
Llandrillo Rhiannon Mary Jones Annibynnol
Llandrillo Eira Myfanwy Lewis Annibynnol
Llandrillo Huw Gwynedd Lloyd Annibynnol
Llandrillo Brinley Thomas Owen Annibynnol
Llandrillo David John Williams Annibynnol
Llandrillo Dorothy Anne Williams Annibynnol
Llandyrnog Gwilym Charles Evans Annibynnol
Llandyrnog Ruth Griffith Annibynnol
Llandyrnog Doreen Langford Humphreys Annibynnol
Llandyrnog John Adrian Jones Annibynnol
Llandyrnog Russell Lee Lanford Jones Annibynnol
Llandyrnog David Neil Murfitt Annibynnol
Llandyrnog Thomas Merfyn Parry Annibynnol
Llandyrnog Anne Victoria Rowley Williams Annibynnol
Llandyrnog Mark John Young Democratiaid Rhyddfrydol
Llanelidan John Arthur Brooks Annibynnol
Llanelidan Rhian Davey Annibynnol
Llanelidan Hugh Hesketh Evans Annibynnol
Llanelidan Gwynfor Jones Annibynnol
Llanelidan John Hywel Lloyd Annibynnol
Llanelidan David Raymond Powell Annibynnol
Llanelidan John Howard Roberts Annibynnol
Llanelwy [Dwyrain] David Burrows Annibynnol
Llanelwy [Dwyrain] Charles Eric Leach Annibynnol
Llanelwy [Dwyrain] Dewi Owens Ceidwadol
Llanelwy [Dwyrain] David Iorwerth Roberts Annibynnol
Llanelwy [Dwyrain] David Andrew Thomas Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] William L Cowie Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] Barbara Davies Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] Greta Denise Hodgkinson Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] Dewi Lloyd Mortimer Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] Elsie Joan Powell Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] Barbara Joan Rust Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] John Joseph Vaughan Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd David Arthur Holesworth Baker Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd Denis Wyn Edwards Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd Timothy John Faire Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd Robina Lynn Feeley Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd Philippa Clare Higgitt Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd Dewi Vaughan Jones Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd Dilwyn Hughes Jones Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd John Pugh Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd David Oswyn Roberts Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd Maurice Tudor Annibynnol
Llanferres John Almond Annibynnol 02/05/2011, 16:00
Llanferres Jac Robyn Benjamin Armstrong Annibynnol 02/05/2011, 16:00
Llanferres Robert Eric Armstrong Annibynnol 02/05/2011, 16:00
Llanferres Margaret Elizabeth Davies Annibynnol 02/05/2011, 16:00
Llanferres David Ernest Jones Annibynnol 02/05/2011, 16:00
Llanferres Robert Hugh Jones Annibynnol 02/05/2011, 16:00
Llanferres Yvonne Elma McCorry-Foden Annibynnol 02/05/2011, 16:00
Llanferres Olive Irene Parry Annibynnol 02/05/2011, 16:00
Llanferres David Peter Williams Annibynnol 02/05/2011, 16:00
Llangollen Melanie Jane Adams Annibynnol
Llangollen Michael Adams Annibynnol
Llangollen Jean Robb McKean Burrell Annibynnol
Llangollen Jonathan Peter Haddy Plaid Cymru - The Party of Wales
Llangollen George Hughes Annibynnol
Llangollen Robert Lube Llafur
Llangollen Adrian Henryck Mach Annibynnol
Llangollen Catrin Eleri Penge Llafur
Llangollen Robert Michael Pugh Annibynnol
Llangollen Keith Sullivan Annibynnol
Llangollen Barrie Charles Williams Annibynnol
Llangynhafal Gordon Clarke Annibynnol
Llangynhafal Paul Gwynfor Evans Annibynnol
Llangynhafal Carys Ann Jones Annibynnol
Llangynhafal Iona Griffiths Pierce Annibynnol
Llangynhafal James Hulme Taylor Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Hywel Tudur Davies Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Nerys Davies Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Falmai Lloyd Evans Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Gwenan Dwyfor Hughes Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Eirlys Calennig Jones Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Eirian Elizabeth Roberts Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Dafydd Wyn Roberts Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch John Stanley Williams Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Philip Owen Williams Annibynnol
Llantysilio Steven Vaughan Evans Annibynnol
Llantysilio Rachel Marilyn Horne Annibynnol
Llantysilio Trefor Rhys Hughes Annibynnol
Llantysilio Ieuan Arfon Jones Annibynnol
Llantysilio Gwilym Thomas Owen Annibynnol
Llantysilio John Edward James Pickett Annibynnol
Llantysilio David George Henry Walton Annibynnol
Llanynys Siân Eryddon Davies Annibynnol
Llanynys Gwyn Howatson Annibynnol
Llanynys Owen Tegid Jones Annibynnol
Llanynys Deryl Haf Roberts Annibynnol
Llanynys Meirion Roberts Annibynnol
Llanynys Clwyd Thomas Annibynnol
Llanynys Rosalind Ann Vaughan Annibynnol
Nantglyn Richard Gwyn Bibby Annibynnol
Nantglyn Hefin Wyn Lloyd Edwards Annibynnol
Nantglyn Eric Michael Harrison Annibynnol
Nantglyn Ioan Hughes Morris Annibynnol
Prestatyn [Canol] June Cahill Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Prestatyn [Canol] Peter Charles Duffy Annibynnol 02/05/2008, 15:00
Prestatyn [Canol] Margaret Anne Horobin Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Prestatyn [Canol] John Morris Annibynnol 02/05/2008, 15:00
Prestatyn [De Orllewin] Paula Jayne Curtis Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Prestatyn [De Orllewin] Sharon Frobisher Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Prestatyn [De Orllewin] Glyn Alwyn Jones Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Prestatyn [Dwyrain] James Michael Davies Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Prestatyn [Dwyrain] Angelina Linda Muraca Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Prestatyn [Dwyrain] Anton Lawrence Sampson Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Prestatyn [Dwyrain] Julian Thompson-Hill Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Prestatyn [Gallt Melyd] Gerald Ernest Frobisher Ceidwadol 02/05/2008, 12:00
Prestatyn [Gallt Melyd] Peter Newell Llafur 02/05/2008, 12:00
Prestatyn [Gogledd Orllewin] George Arthur Green Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Prestatyn [Gogledd Orllewin] Allan Geoffrey Pennington Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Prestatyn [Gogledd] Michael John Eckersley Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Prestatyn [Gogledd] Isobel Marion German Annibynnol 02/05/2008, 15:00
Prestatyn [Gogledd] Michael Adrian German Annibynnol 02/05/2008, 15:00
Rhuddlan William Reginald Davies Annibynnol
Rhuddlan Janet Ann Davies Ceidwadol
Rhuddlan John Emlyn Jones Annibynnol
Rhuddlan John Trevor Jones Annibynnol
Rhuddlan Stephen Philip Rafferty Annibynnol
Rhuddlan Bryn Roberts Annibynnol
Rhuddlan Gareth Owen Rowlands Annibynnol
Rhuddlan Selwyn Thomas Annibynnol
Rhuddlan David Michael Tomkins Annibynnol
Rhuddlan George Williams Llafur
Rhuddlan Gwilym Hefin Williams Annibynnol
Rhuthun Patricia Astbury Annibynnol
Rhuthun Stephen Leslie Beach Annibynnol
Rhuthun Mair Hafina Clwyd Coppack Annibynnol
Rhuthun Richard John Frank Costain Ceidwadol
Rhuthun June Derry Ceidwadol
Rhuthun Elizabeth Hyde Downs Ceidwadol
Rhuthun Robert Meilir Edwards Annibynnol
Rhuthun Gavin Vaughan Harris Annibynnol
Rhuthun Kenneth Neville Hawkins Annibynnol
Rhuthun Menna Eluned Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Rhuthun David Ian Smith Annibynnol
Rhuthun Joanne Thomas Annibynnol
Rhuthun Emrys Wynne Plaid Cymru - The Party of Wales
Trefnant Ralph Collins Annibynnol
Trefnant David George Dudley Annibynnol
Trefnant Selwyn Hughes Evans Annibynnol
Trefnant Anthony David Wynne Griffith Annibynnol
Trefnant Anita Suzanne Maguire Annibynnol
Trefnant William Moran Annibynnol
Trefnant Robert Gwynfor Roberts Annibynnol
Trefnant Terence Arthur Stanyer Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] Jennifer Marjory Christian Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] Emyr George Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] Christine Ann Litherland Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] Barbara Ann Smith Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Janice Wynne Catherine Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Derrick Alun Pugh Jones Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] James Andrew Daniel Jones Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Laurence Bernard Stanyer Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Hugh Trefor Suddick Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen] Victor Michael Dodd Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen] Ffion Mererid Lloyd-Williams Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen] Glenys Morris Annibynnol 02/05/2008, 16:00
Y Rhyl [Bodfor] Colin Leonard Jones Annibynnol 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Bodfor] Geraldine Anne Jones Llafur 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Bryn Hedydd] John Benjamin Bellis Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Bryn Hedydd] Jack Butterfield Llafur 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Cefndy] Patricia Margaret Jones Llafur 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Cefndy] Margaret McCarroll Llafur 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Cefndy] David Anthony James Thomas Llafur 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Derwen] Jeanette Chamberlain-Jones Llafur 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Derwen] Melanie Ann Jones Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Derwen] David William Lee Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Foryd] Joan Butterfield Llafur 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Foryd] Mark Anthony Webster Annibynnol 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Pendyffryn] Patricia Margaret Butters Llafur 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Pendyffryn] Glyn Williams Llafur 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Plastirion] Diana Hannam Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Plastirion] Naomi Ruth Elizabeth Roose-Lloyd Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Trellewelyn] Winifred Martha Mullen-James Llafur
Y Rhyl [Trellewelyn] Glyn James Pickering Llafur
Y Rhyl [Trellewelyn] William Norman Tasker Llafur
Y Rhyl [Tynewydd] Brian Blakeley Llafur 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Tynewydd] Carl Davies Ceidwadol 02/05/2008, 15:00
Y Rhyl [Tynewydd] Ian Arthur Gunning Ceidwadol 02/05/2008, 15:00