Canlyniadau etholiadau ar gyfer wardiau

Canlyniadau etholiadau ar gyfer wardiau

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012