Canlyniadau etholiadau ar gyfer wardiau

Canlyniadau etholiadau ar gyfer wardiau

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022