Canlyniadau etholiadau ar gyfer etholaethau

Canlyniadau etholiadau ar gyfer etholaethau

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 5 Mai 2011