Canlyniadau etholiadau ar gyfer etholaethau

Canlyniadau etholiadau ar gyfer etholaethau

Comisiynydd Yr Heddlu & Throseddu - Dydd Iau, 15 Tachwedd 2012