Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Cyngor Tref - Dydd Iau, 3 Hydref 2019

Rhuddlan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Bleddyn Rhys Williams Annibynnol 263 54% Wedi'i ethol
Jacqueline Burnham Annibynnol 170 35% Heb ei ethol
Maurice David Beer Annibynnol 58 12% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 491
Nifer yr Etholwyr 2881
Number of ballot papers issued 492
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 7
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 497
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 218
Y nifer a bleidleisiodd 17%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Bleddyn Rhys Williams 54% Wedi'i ethol
Jacqueline Burnham 35% Heb ei ethol
Maurice David Beer 12% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1