Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangollen

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangollen

Cyngor Tref - Dydd Iau, 3 Hydref 2019

Llangollen - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Paul Keddie Annibynnol 293 44% Wedi'i ethol
John Christopher Palmer Annibynnol 276 42% Heb ei ethol
Gillian Robertson Annibynnol 92 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 661
Nifer yr Etholwyr 2944
Number of ballot papers issued 668
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 7
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 435
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 238
Y nifer a bleidleisiodd 23%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Paul Keddie 44% Wedi'i ethol
John Christopher Palmer 42% Heb ei ethol
Gillian Robertson 14% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd7