Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen]

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Margaret Chrisitine Marston Ceidwadol 51 28% Wedi'i ethol
Victor Michael Dodd Annibynnol 43 24% Wedi'i ethol
Robert Lloyd Williams Annibynnol 36 20% Wedi'i ethol
Glenys Morris Annibynnol 31 17% Heb ei ethol
Paul Simon Alexander Annibynnol 20 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 181
Nifer yr Etholwyr 191
Number of ballot papers issued 107
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 30
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 26
Y nifer a bleidleisiodd 56%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Margaret Chrisitine Marston 28% Wedi'i ethol
Victor Michael Dodd 24% Wedi'i ethol
Robert Lloyd Williams 20% Wedi'i ethol
Glenys Morris 17% Heb ei ethol
Paul Simon Alexander 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd3