Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Trellewelyn]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Trellewelyn]

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Y Rhyl [Trellewelyn] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Andrew Stephen Johnson Llafur 453 23% Wedi'i ethol
Winifred Martha Mullen-James Annibynnol 438 22% Wedi'i ethol
Mary Victoria Roberts Llafur 399 20% Wedi'i ethol
William Norman Tasker Annibynnol 358 18% Heb ei ethol
Daniel John Roberts Llafur 346 17% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 1994
Nifer yr Etholwyr 2764
Number of ballot papers issued 936
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 35
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 479
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 316
Y nifer a bleidleisiodd 34%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Andrew Stephen Johnson 23% Wedi'i ethol
Winifred Martha Mullen-James 22% Wedi'i ethol
Mary Victoria Roberts 20% Wedi'i ethol
William Norman Tasker 18% Heb ei ethol
Daniel John Roberts 17% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd35
Cyfanswm a wrthodwyd35