Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Canol]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Canol]

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Prestatyn [Canol] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Peter Charles Duffy Amhleidiol 567 13% Wedi'i ethol
Elizabeth Tina Jones Ceidwadol 560 12% Wedi'i ethol
Sharon Deborah Frobisher Ceidwadol 485 11% Wedi'i ethol
Michael Adrian German Annibynnol 478 11% Wedi'i ethol
Sonia Joanne Penlington Llafur 477 11% Heb ei ethol
David James Lloyd Llafur 472 11% Heb ei ethol
Tracy Anne Lawler Ceidwadol 460 10% Heb ei ethol
Graham Joseph Percival Ceidwadol 447 10% Heb ei ethol
Gillian Marie German Llafur 401 9% Heb ei ethol
Keith Richard Kirwan Democratiaid Rhyddfrydol 146 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Cyfanswm Pleidleisiau 4493
Nifer yr Etholwyr 2884
Number of ballot papers issued 1423
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 790
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 568
Y nifer a bleidleisiodd 49%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Charles Duffy 13% Wedi'i ethol
Elizabeth Tina Jones 12% Wedi'i ethol
Sharon Deborah Frobisher 11% Wedi'i ethol
Michael Adrian German 11% Wedi'i ethol
Sonia Joanne Penlington 11% Heb ei ethol
David James Lloyd 11% Heb ei ethol
Tracy Anne Lawler 10% Heb ei ethol
Graham Joseph Percival 10% Heb ei ethol
Gillian Marie German 9% Heb ei ethol
Keith Richard Kirwan 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
Cyfanswm a wrthodwyd6