Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych [Uchaf]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych [Uchaf]

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Dinbych [Uchaf] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Glenn Swingler Plaid Cymru - The Party of Wales 249 24% Wedi'i ethol
Marilyn Jones Llafur 221 21% Wedi'i ethol
Keith Philip Stevens Annibynnol 186 18% Wedi'i ethol
Catherine Elaine Jones Annibynnol 162 16% Wedi'i ethol
Colin Lucas Hughes Annibynnol 133 13% Wedi'i ethol
Ernest Leonard Martin Annibynnol 81 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 5
Cyfanswm Pleidleisiau 1032
Nifer yr Etholwyr 1673
Number of ballot papers issued 553
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 16
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 258
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 166
Y nifer a bleidleisiodd 33%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Glenn Swingler 24% Wedi'i ethol
Marilyn Jones 21% Wedi'i ethol
Keith Philip Stevens 18% Wedi'i ethol
Catherine Elaine Jones 16% Wedi'i ethol
Colin Lucas Hughes 13% Wedi'i ethol
Ernest Leonard Martin 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd16
Cyfanswm a wrthodwyd16