Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandrillo

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandrillo

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Llandrillo - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rebecca Mollison-White Annibynnol 170 12% Wedi'i ethol
Dorothy Anne Williams Annibynnol 170 12% Wedi'i ethol
Geraint Davies Jones Annibynnol 163 12% Wedi'i ethol
Huw Gwynedd Lloyd Annibynnol 163 12% Wedi'i ethol
John Wyn Jones Annibynnol 126 9% Wedi'i ethol
Rhiannon Mary Jones Annibynnol 126 9% Wedi'i ethol
David Meyrick Jones Williams Annibynnol 126 9% Wedi'i ethol
Eira Myfanwy Lewis Annibynnol 123 9% Wedi'i ethol
Brinley Thomas Owen Annibynnol 117 9% Wedi'i ethol
David John Williams Annibynnol 91 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 9
Cyfanswm Pleidleisiau 1375
Nifer yr Etholwyr 494
Number of ballot papers issued 253
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 70
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 42
Y nifer a bleidleisiodd 51%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rebecca Mollison-White 12% Wedi'i ethol
Dorothy Anne Williams 12% Wedi'i ethol
Geraint Davies Jones 12% Wedi'i ethol
Huw Gwynedd Lloyd 12% Wedi'i ethol
John Wyn Jones 9% Wedi'i ethol
Rhiannon Mary Jones 9% Wedi'i ethol
David Meyrick Jones Williams 9% Wedi'i ethol
Eira Myfanwy Lewis 9% Wedi'i ethol
Brinley Thomas Owen 9% Wedi'i ethol
David John Williams 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1