Canlyniadau etholiadau ar gyfer Cynwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Cynwyd

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Cynwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gwen Elizabeth Wynne Annibynnol 153 9% Wedi'i ethol
Stephen Edward Evan Tudor Annibynnol 133 8% Wedi'i ethol
Nan Yaxley Jones Annibynnol 132 8% Wedi'i ethol
Delyth Margaret Thomas Annibynnol 132 8% Wedi'i ethol
Richard Bodden Annibynnol 117 7% Wedi'i ethol
Anna Elizabeth Thomas Annibynnol 117 7% Wedi'i ethol
Robert Huw Morris Evans Annibynnol 116 7% Wedi'i ethol
Gwyneth Ellis Annibynnol 114 7% Wedi'i ethol
Nesta Wivell Annibynnol 108 7% Wedi'i ethol
Peter Evan Williams Annibynnol 104 6% Heb ei ethol
Robert Llion Jones Annibynnol 98 6% Heb ei ethol
Dennis Andrew Hughes Annibynnol 95 6% Heb ei ethol
John Billington Annibynnol 93 6% Heb ei ethol
Tracey Ann Ellis Annibynnol 64 4% Heb ei ethol
Tracy Ann Gregory Annibynnol 50 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 9
Cyfanswm Pleidleisiau 1626
Nifer yr Etholwyr 460
Number of ballot papers issued 251
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 65
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 35
Y nifer a bleidleisiodd 55%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gwen Elizabeth Wynne 9% Wedi'i ethol
Stephen Edward Evan Tudor 8% Wedi'i ethol
Nan Yaxley Jones 8% Wedi'i ethol
Delyth Margaret Thomas 8% Wedi'i ethol
Richard Bodden 7% Wedi'i ethol
Anna Elizabeth Thomas 7% Wedi'i ethol
Robert Huw Morris Evans 7% Wedi'i ethol
Gwyneth Ellis 7% Wedi'i ethol
Nesta Wivell 7% Wedi'i ethol
Peter Evan Williams 6% Heb ei ethol
Robert Llion Jones 6% Heb ei ethol
Dennis Andrew Hughes 6% Heb ei ethol
John Billington 6% Heb ei ethol
Tracey Ann Ellis 4% Heb ei ethol
Tracy Ann Gregory 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd3